تعیین رنگ پوستزمانی که می خواهید تصمیم بگیرید که از چه رنگی برای موهای خود استفاده کنید حتما رنگ پوست را هم در نظر بگیرید. بر اساس اینکه رنگ پوست شما در کدام طیف قرار دارد یکی از رنگ هایی گفته شده برای همان درجه از رنگ پوست را انتخاب کنید. ریزش ابرو ومژه جهت رفاه حال شما و همچنین لزوم در دسترس بودن در طول روز و پیوستگی با موسسه در مدت اقامت شما در استانبول در روز اول ورودتان یک سیم کارت رایگان ترکیه با میزان تماس نامحدود و رایگان داخل ترکیه در اختیارتان قرار خواهد گرفت و هزینه تمامی تماسهای تلفنی شما بر عهده موسسه است. روش تقویت وپرپشت شدن مژه لیزر موهای زائد در ونک چاق و لاغر غذاي رژيمي